Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

18/03 Waterdorp in Neerpede

Zondag 18 maart 2018 - Brusselse Waterdagen

Alle activiteiten zijn gratis en zonder reservatie! Maar het aantal plaatsen is beperkt. Kom je dus ruim op tijd aan het onthaal aanmelden, zo ben je zeker van een plaatsje. Het onthaal en het begin van elke activiteit gebeurt aan het Groen en Blauw Huis, Ketelstraat 1A.

Van 10u30 tot 12u30: Wandeling langs de oevers van de Pede, haar beekjes en vijvers - FR
De Pede en haar beekjes en vijvers vormen de structurerende elementen van Neerpede en het leven van haar inwoners. De afgelopen jaren is de kwaliteit van het water er helaas op achteruit gegaan. Maar de overheden doen inspanningen om het tij te keren. Een geleide wandeling toont welke concrete realisaties de gemeente en de gewestelijke partners (Vivaqua en Leefmilieu Brussel) hebben geleverd om de kwaliteit van het milieu en het landschap te verbeteren, gekoppeld aan een duurzaam waterbeheer.


Van 10u30 tot 12u30: Gezinsanimatie rond de poel - FR

Welkom in de natuurlijke tuin van het Groen en Blauw Huis. Spring in het water, ontdek de bewoners van de poel, de planten en dieren, van de kleinste tot de grootste. We nodigen je uit voor een echte ontmoeting met het fascinerende universum van de poel.
Voor iedereen vanaf 4 jaar. Kinderen moeten door een volwassene begeleid worden.

Van 12u30 tot 13u30: Aperitief aangeboden door de gemeente - picknick welkom!

Om 14u: Vertrek van “Cyclobaignade”
Fietstocht met Pool is cool naar de mogelijkheden om in Brussel in open lucht te zwemmen. NL/FR

Om 14u: Natuurwandeling langs het stromende water van de Neerpedebeek en het slapende water van het Pedepark - FR
Water is een meervoud! Om dit te illustreren, zal uw natuurgids Sabyne Lippens een aantal aspecten van water benaderen. Nu eens vanuit scheikundig (de molecule H2O, een natuurlijk oplosmiddel) of fysisch perspectief (water in al zijn staten, de cyclus van het water), dan weer vanuit biologisch (water, bron van alle leven), ecologisch (het blauwe netwerk) of hydrografisch (de Zenne en haar zijrivieren) standpunt... Al deze thema’s worden ondersteund door observaties langs de stromende wateren van de Neerpedebeek en het slapende water in het gewestelijk Pedepark!