Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Ontdekking rond biodiversiteit en duurzame voeding

De educatieve pool van het Groen en blauw huis sensibiliseert rond de uitdagingen inzake duurzame voeding en de bescherming van de biodiversiteit op het grondgebied van Neerpede.

Wij organiseren geleide wandelingen, workshops en animatiecycli voor verschillende doelgroepen: scholen, gezinnen, kinderen, volwassenen en verenigingen.

JPEG - 3.7 MB

Onze animaties vinden voornamelijk buiten plaats: wij beschikken over een tuin met het label van het Natuurnetwerk, onze moestuin (Het Maaiveld), een bosje en de volledige omgeving van Neerpede. Bij slecht weer kunnen we steeds schuilen in ons gebouw, Ketelstraat 1A te 1070 Anderlecht.

Scholen, verenigingen of andere groepen die een animatie wensen, moeten dit formulier invullen opdat hun aanvraag in aanmerking zou komen.

Wij ontvangen heel wat aanvragen en daarom raden wij aan om ten minste twee maanden op voorhand contact op te nemen.

Voor alle bijkomende vragen kunt u terecht bij de coördinator van de educatieve pool, Aude Jacomet via education.mvb@gmail.com of telefonisch op 02/527 04 45.

Onze pedagogie:
Wij bieden een actieve pedagogie aan die zich toespitst op het aanvoelen, de emotie, de verbeelding, de vijf zintuigen, het spel, de samenwerking tussen de deelnemers, de empirische ontdekking, het stellen van vragen en een kritische ingesteldheid. Wij organiseren activiteiten die de verschillende intelligenties (veelvoudige intelligenties) stimuleren en gestoeld zijn op de structuur van het globale denken.

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

Het educatieve team van het Groen en Blauw Huis

JPEG - 1.8 MB